8000 T Container Ship – CHENG GONG 75

8000 T Container Ship - CHENG GONG 75
8000 T Container Ship – CHENG GONG 75
Shipowner: Fujian Nan’AN Shipping Ltd. (Quanzhou) Overall Length: 140m
Designed by: Shanghai Jing Rong Ship Design Ltd. Molded Breadth: 19.1m
Shipyard: Zhejiang Zhen Yu Shipyard Molded Depth: 9.8m
Ship’s Classification: CCS Designed Draft: 7.3m
Main Engine: 1×2970kW CSI Ningdong DN8320 Speed: 13.3Kn
Contact