Contact

Headquarters

Ningbo C.S.I. Power & Machinery Group Co., Ltd.

Jinshan Road No. 699, Jiangbei District 315032 Ningbo CHINA

Tel. +86 574 8752 2638

Phone: 400-9030-388

Fax +86 574 8735 2239

info@ningdong.com

Contact
Contact